I-FourC Extern Archiefbeheer

Informatie die voor het hele bedrijf beschikbaar moet zijn, moet efficiënt, effectief en het liefst centraal gearchiveerd worden. Een goed archief hoort daarom up-to-date en toegankelijk te zijn. Om dit te realiseren is het verstandig om onderscheid te maken tussen actuele informatie en minder belangrijke informatie en aan de hand hiervan te beslissen wat wel en wat geen voorrang behoeft bij de overstap van papier naar digitaal. Daarnaast biedt ons extern archiefbeheer een kostenbesparende oplossing voor wettelijk vastgestelde bewaarplichten van uw documenten.

Om 100% leveringsbetrouwbaarheid te kunnen garanderen, archiveren wij op een unieke wijze. Ieder dossier wordt meteen bij binnenkomst individueel geregistreerd en gearchiveerd. Op deze manier zijn wij in staat een benodigd dossier binnen 15 minuten digitaal aan u terug te leveren. Uw dossiers zijn bij I-FourC in veilige handen, omdat dossiers alleen traceerbaar zijn via ons systeem en niet op archiefindeling. Daarnaast heeft I-FourC de hoogst haalbare veiligheidsnorm geïmplementeerd - ISO 27001 en NEN 7510 - om onder andere de leveringsbetrouwbaarheid te kunnen garanderen.

Zwaar beveiligd archief depot
I-FourC is beslist geen ‘gewoon’ archiefbeheerbedrijf. Wij gaan verder waar anderen ophouden. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om privacy gevoelige, papieren informatie onder te brengen in ons zwaar beveiligde archief depot in Reuver. Naast brandwerend glas is deze voorzien van een uiterst moderne, speciaal gecertificeerd brandmeld- en blusgasinstallatie met CO2, een unieke installatie die u in Nederland alleen door I-FourC aangeboden wordt. Een groot voordeel van een CO2 blusgasinstallatie is dat er na gebruik geen nevenschade is en CO2 geen reststoffen achterlaat. Zo zijn onze klanten verzekerd van een optimaal behoud van hun dossiers.

Daarnaast is het archiefdepot voorzien van permanente camerasurveillances en een toegangscontrole- en inbraaksignalerings-installatie die in verbinding staat met de Regionale Meldkamer. Zo weet u dat uw fysieke inkomende en uitgaande documenten en overige vitale, privacygevoelige bedrijfsgegevens veilig, uniform en gestructureerd worden vastgelegd. I-FourC biedt een beheer dat gelijk, zo niet beter is dan bij de klant zelf.

Onze toegevoegde waarde in één oogopslag:

 • Filemanagement
 • Brandwerend glas
 • Unieke blusinstallatie met CO2
 • Camerabeveiliging
 • Toegangsbeveiliging
 • Geheimhoudingsclausules
 • Vernietiging via Van Ganzewinkel
 • 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar
 • Dossiers worden één voor één geregistreerd en genummerd
 • Protocol van ontvangst, ondertek end door CEO
 • 100 procent leveringsbetrouwbaarheid door individuele inhoud