MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is geen thema, maar vanzelfsprekend bij Jalema. Door een harmonieuze combinatie van people, planet en profit is Jalema in staat een efficiënt pakket aan archiefoplossingen en kantoorbenodigdheden te bieden. Bij Jalema wordt op tal van manieren concreet inhoud gegeven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door het verschaffen van zinvol werk aan mensen met een verstandelijke beperking, door het ontwikkelen van nieuwe producten met behulp van de "cradle to cradle" gedachtegang, door het ondersteunen van goede doelen via ons Sociaal Fonds, maar ook door investeringen in (product)innovatie waardoor werkgelegenheid in de directe omgeving behouden blijft. Aandacht voor mensen, hun behoeften, hun drijfveren en hun welbevinden is integraal onderdeel van de bedrijfscultuur. Dankzij die flexibiliteit kan Jalema snel inspelen op veranderende marktomstandigheden.

Cradle to Cradle (C2C)

Jalema is de eerste fabrikant van professionele archiefsystemen in Nederland die Cradle to Cradle certificaten ontvangt. Maar liefst 4 complete productlijnen, met in totaal 53 producten, zijn door MBDC (het wetenschappelijk bureau van Michael Braungart en William McDonough) gehonoreerd met het predicaat: "Cradle to Cradle Bronze Certified". Deze certificering is de kroon op de doelstelling van Jalema om haar producten en processen in te richten volgens het C2C principe. Bij Jalema is de C2C werkgroep al een hele tijd bezig met duurzame grondstoffen en duurzame productiemethoden. Doordat de productie in Nederland plaatsvindt, is dit goed te controleren en monitoren. De stap naar een C2C certificering was een logische. (Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.)

Duurzaam inkopen

De C2C certificering toont ook aan dat de Jalema producten voldoen aan de duurzaamheidsrichtlijnen die de overheid gesteld heeft voor duurzaam inkopen. Overheidsinstellingen zijn verplicht om met ingang van 01-01-2010 te voldoen aan deze richtlijnen. Jalema kan door deze certificiering complete archieven inrichten met dossiers en mappen die voldoen aan de C2C richtlijnen. Commercieel directeur Frank Demarteau: “In de vier gecertificeerde productlijnen zijn nu in totaal 53 producten voorzien van het C2C certificaat. Iedere gebruiker van een archief- of werkmap kan straks kiezen voor een duurzame- én C2C goedgekeurde variant. Deze certificering is voor ons ook het bewijs dat het jarenlange gevoerde ‘duurzaamheidsbeleid’ zijn vruchten afwerpt." Lees alles over duurzaam inkopen in de brochure ‘Groen is de boodschap’ van het Ministerie van VROM. Er staan een aantal waardevolle tips en bijdragen in.

De bijdrage van Jalema vindt u op pagina 27.

Nieuwsbrief