MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is geen thema, maar vanzelfsprekend bij Jalema. Door een harmonieuze combinatie van people, planet en profit is Jalema in staat een efficiënt pakket aan archiefoplossingen en kantoorbenodigdheden te bieden. Bij Jalema wordt op tal van manieren concreet inhoud gegeven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door het verschaffen van zinvol werk aan mensen met een verstandelijke beperking, door het ondersteunen van goede doelen via ons Sociaal Fonds, maar ook door investeringen in (product)innovatie waardoor werkgelegenheid in de directe omgeving behouden blijft. Aandacht voor mensen, hun behoeften, hun drijfveren en hun welbevinden is integraal onderdeel van de bedrijfscultuur. Dankzij die flexibiliteit kan Jalema snel inspelen op veranderende marktomstandigheden.

Nieuwsbrief