Het Sociaal Fonds van Jalema steunt jaarlijks goede doelen doormiddel van een financiële donatie. Deze mogelijkheden worden gevormd door het personeel en de directie. Jaarlijks betaalt het personeel een deel van de winstuitkering aan het Sociaal Fonds waarna dit bedrag wordt verdubbeld door de directie. Het Sociaal Fonds zorgt ervoor dat er een bijdrage wordt geleverd aan goede doelen. Eén van de initiatieven die Jalema dit jaar steunt is een lange termijn investering. Jalema heeft namelijk vijf Roemeense kinderen geadopteerd!

De Stichting Heart for Romania is opgericht in het jaar 1998. De economische omstandigheden in Roemenië zijn voor het merendeel van de inwoners slecht. Het gemiddelde inkomen is vrij laag en maatschappelijke instellingen zijn voornamelijk afhankelijk van hulp uit het buitenland. Het doel van de Stichting is dan ook: “Het verlenen van kleinschalige humanitaire hulp aan personen en instellingen in de sociale-, medische- en onderwijssector in de regio Sibiu.”

Een van de projecten van de Stichting Heart for Romania is het adoptieproject. Door maandelijks een bedrag van €20,- per kind te doneren aan de stichting is het kind verzekerd van één maaltijd per dag en kan het naar school gaan. Als gevolg van de economische crisis heeft de regering, in 2010, verschillende maatregelen getroffen die betrekking hadden op de gehele bevolking. Uitkeringen werden verlaagd en sociale programma’s beëindigd. Kinderen, bejaarden, gehandicapten en zieken zijn hiervan de grootste slachtoffers.

Jalema heeft ervoor gekozen om vijf kinderen financieel te adopteren. Deze kinderen zijn afkomstig uit arme gezinnen met een gemiddeld inkomen van €150,- per maand. Zij leven in kleine huisjes, vaak van karton, golfplaten of plastic, waar geen nutsvoorzieningen zijn.

Even voorstellen

Andreea Herciu – Geboren op 20 maart 2003
Andreea wordt opgevoed door haar grootmoeder. De ouders van Andreea zijn gescheiden en haar moeder heeft een nieuwe relatie. Hierdoor heeft zij de zorg over vijf kinderen, wat haar teveel is. Andreea en haar grootmoeder wonen zeer bescheiden, de voorzieningen zijn minimaal. Andreea gaat naar school en zit in de 8e klas.

Mihaela Bircea – Geboren op 5 januari 2012
Mihaela’s moeder heeft haar verlaten en haar vader heeft haar niet erkend als zijn kind. Mihaela woont samen met haar grootmoeder in een klein huisje met een kleine keuken. Een badkamer hebben ze niet.

Ioan Paul – Geboren op 13 maart 2011
Ioan wordt verzorgd door Vintila Ioan Cornel, hij is niet de biologische vader van Ioan maar verzorgt hem al vanaf zijn geboorte. De moeder van Ioan heeft samen met Vintila ook een kindje gekregen genaamd Vintila Roxana. Ioan en zijn zusje willen graag samen blijven maar de financiële mogelijkheden zijn beperkt. Ioan gaat naar school in rusi.

Raul Paul – Geboren op 10 mei 2009
Raul’s moeder heeft hem in zijn 7e levensjaar verlaten en zijn vader heeft hem niet erkend. Momenteel wordt Raul verzorgt door zijn grootmoeder. Ze wonen in een woning met 2 kamers waar geen nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Het huis wordt verwarmd met hout. Raul gaat naar school in Rusi en zit in de 1e klas.

Adelina Fica – Geboren op 25 oktober 2004
Adelina woont samen met haar moeder en vijf broers. Haar moeder heeft serieuze gezondheidsproblemen en veel medicatie nodig. Het gezin woont in een woning met 2 kamers. Er is geen stromend water of riolering en er staat alleen strikt noodzakelijk meubilair. Adelina gaat naar het Gymnasium in Slimnic.