Disclaimer websites Jalema

Jalema BV spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de websites van Jalema BV is voor eigen rekening en risico. Jalema BV sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
Jalema BV behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Jalema BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Jalema BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, aangeboden informatie op de sites van de Jalema BV. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Jalema BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden, aangeboden informatie op de sites van Jalema BV.
Jalema BV behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Jalema BV.

Hyperlinks

De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Jalema BV liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Jalema BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Handelsmerken

ALZICHT, ARNATO, ATLANTA, CODE IN ONE, DESI-LINE, DIPLO-LINE, EXPANSO, FLEX-O-FRAME, GRAFI-STEEM, INFINIO, JALECO, JALEMA, JALEMA DIVISION FILING–SYSTEMS, JALEMA EUROFLEX, JALEMA FILE&SEND, JALEMA GRIP, JALEMA PAS, JALEMA PLANNING, JALEMA SERIE-E, JALEMACLIP, JFM, JIM, JOCKEY, LUCIDO, MEDIA-FILE, MYFILE, OLIFANT, OTANRA, POCKETFILE, REPROFILE, RE-SOLUTION, SECOLOR, SILKY TOUCH, SNAPCLIP, TRAYFORMER, ZIPCLIP zijn geregistreerde handelsmerken van Jalema BV

Privacy

Jalema BV respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door Jalema BV worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in.

Toegang

Jalema BV behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Jalema BV de toegang tot de websites monitoren.

Nieuwsbrief