Privacy Policy

Jalema BV gevestigd te Reuver en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 12059837 (hierna: "Jalema").
Jalema neemt uw privacy serieus. Wij zijn gehouden om de privacy van de bezoeker van deze website te beschermen. Lees deze privacyverklaring aandachtig door, zodat u weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken.

Voor vragen en klachten omtrent de Privacy Policy van Jalema, kunt u een e-mail sturen naar info@jalema.com of bellen met 077 476 76 76. Wij helpen u verder als u nadere informatie of gegevens wenst te verkrijgen. Wij geven op aanvraag inzicht in de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt en wijzigen of verwijderen deze als u dat wenst. Tevens is het mogelijk om deze gegevens in een gangbaar formaat te ontvangen

Artikel 1 Algemeen

1.1 Voor Jalema is een verantwoorde omgang met gegevens van de bezoeker van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt.

Artikel 2 Omgaan met persoonsgegevens

2.1 Om het gebruik van de website te bevorderen kunnen wij uw gegevens vastleggen in een bestand. Wanneer u informatie bij ons aanvraagt of diensten bestelt, vragen wij u uw naam, e-mailadres en andere relevante contactinformatie in te voeren. We gebruiken de verzamelde informatie uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen in het kader van een gangbare klantrelatie, om een optimaal gebruik van onze website, diensten en producten mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten. Wij zullen daarbij rekening houden met uw voorkeur. Deze kunt u kenbaar maken tijdens de registratieprocedure.
2.2 Jalema kan uw gegevens verstrekken aan met haar gelieerde ondernemingen en aan derden die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Tevens kunnen wij voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Artikel 3 Uw rechten

3.1 Jalema wil duidelijk zijn over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens van de bezoeker omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u vragen hebben over de wijze waarop Jalema met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een bericht sturen aan info@jalema.com.
3.2 U kunt ook aan bovenstaand e-mailadres een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten wissen. Daarnaast kunt u doorgeven dat u het niet langer prijs stelt om per e-mail of per post aanbiedingen te ontvangen.

Artikel 4 Cookies

4.1 Jalema maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om bij te houden welke voorkeuren de bezoeker van de website van Jalema heeft ingesteld voor een bepaalde dienst. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat de bezoeker van de website van Jalema een bepaalde advertentie te vaak ziet of om te registeren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Cookies kunnen de computer of bestanden die op de computer staan niet beschadigen. Als u ons gebruik van cookies niet accepteert, dan kunt u deze functionaliteit te allen tijde uitschakelen in uw internetbrowser.

Artikel 5 Opt-in

5.1 De website van Jalema geeft gebruikers de mogelijkheid tot opt-in. Dit houdt in dat u zelf bepaalt of u onze nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en andere informatie over nieuwe mogelijkheden, evenementen en diensten wilt ontvangen. Marketingaanbiedingen per e-mail worden pas verstuurd nadat we uw toestemming hebben ontvangen. Als u wilt worden verwijderd van een mailinglijst en dus geen informatie meer wilt ontvangen over dit onderwerp, kunt u een e-mail sturen naar info@jalema.com met het woord "unsubscribe" als onderwerp of gebruik maken van een opt-out mogelijkheid in de betreffende e-mail.

Artikel 6 Wijzigingen

6.1 Jalema behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig.

Jalema BV, versie 2017.1

Nieuwsbrief